Cellnex és una companyia en constant creixement i que requereix d’una eina sòlida de gestió i comunicació interna, que respongui a les necessitats canviants de l’empresa i contribueixi en l’estandardització de processos al llarg de les diferents seus a nivell internacional.

Projecte realitzat en col·laboració amb l’agència de comunicació La Xinxeta.

Objectiu

Millorar la usabilitat de la intranet per a facilitar l’intercanvi d’informació entre l’empresa i les seves més de 1.500 treballadors en 12 països. 

Com ho vam fer

Aquest projecte va requerir d’una primera fase d’anàlisi molt extensa. Abans d’implementar qualsevol canvi havíem de fer un estudi detallat de l’estructura de continguts, els diferents perfils d’usuari, les aplicacions integrades en la intranet (ofertes de treball, consulta de nòmina, sol·licitud de vacances…), les segmentacions segons les unitats de negoci i finalment les possibilitats del sistema implementat, Sharepoint.

Aquest procés va concloure amb un primer document d’auditoria interna que va posar en evidència les mancances i oportunitats de millora per a cadascun dels elements de la intranet: pàgines i estructura de continguts, iconografia, presentació de notícies…

A partir d’aquesta anàlisi dissenyem una nova interfície que resolgués tots els problemes detectats, alhora que s’ajustés a les possibilitats del sistema. 

El nou disseny va generar una millora important en termes d’usabilitat del lloc i lectura de continguts, tot des dels principis UI/UX. 

En una segona fase del projecte, també es va intervenir en el back office del gestor de continguts per a portar aquestes mateixes millores als administradors tant locals com de l’equip internacional.

Reptes:

La gestió del projecte va implicar en tot moment la intervenció de diferents actors que havíem de coordinar i considerar tant en les etapes d’anàlisis com disseny

El repte tecnològic en aquest cas, consistia a dissenyar considerant les limitacions estructurals de Sharepoint i la diversitat d’usos de la intranet. Devíem en tot moment cenyir-nos a la plataforma i explotar al màxim les seves possibilitats per a implementar respostes efectives.

TOP