TMB – Transports Metropolitans de Barcelona va treure a concurs l’auditoria de posicionament natural (SEO) per a les seves tres webs de transports d’oci, un projecte en què les seves conclusions i requeriments havien de ser aplicats en la fase de conceptualització de les tres futures webs de cada servei.

Al concurs vam presentar una proposta d’auditoria i consultoria SEO en la qual contemplàvem els següents objectius:

  • Dissenyar un informe de seguiment per analitzar els resultats SEO dels sites. En aquest informe es tenien en compte diferents variables d’anàlisi: llistat de paraules clau i posicions per paraula/url, indicadors qualitatius i d’e-commerce de les visites SEO segons tipologia de paraula (brand i no brand), comparatives de les visites SEO amb altres fonts de trànsit web, salut dels sites (backlinks, enllaços trencats, etc.). Analitzar i establir quines paraules clau caldria treballar en els futurs continguts.
  • Recomanacions per millorar el posicionament actual, proposant noves paraules clau i nous àmbits de contingut.
  • Revisió de l’estructura dels nous sites i recomanacions de millora: landings concretes de contingut, tipologia de pàgina i funcionalitat segons els objectius (informatiu, venda), estructura de URLs, metadades, còpies, etc. Optimització de l’estructura de navegació.
  • Garantir que els funcionals dels nous sites i el disseny s’ajustessin als requeriments SEO. Revisió dels funcionals i del disseny en preproducció.
  • Mantenir el posicionament orgànic actual dels tres sites després del canvi web. Amb aquest objectiu es va dissenyar una estratègia de redireccions per implementar en el procés de migració als nous sites, i es van aportar recomanacions d’estructura de navegació i optimització on-page.

El resultat del nostre treball va ser un informe pràctic redactat per als desenvolupadors dels sites, els dissenyadors i els responsables de continguts. Es van entregar a més els quadres de comandament per fer el seguiment dels resultats SEO.

TOP