Tecnocampus Mataró és un centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que ofereix 21 graus universitaris en les àrees de salut, empresa i tecnologia, a més de màsters i postgraus. 

Guanyem el concurs públic d’estratègia, implementació i anàlisi de campanyes. Des de llavors col·laborem amb el seu equip de màrqueting i ens encarreguem d’implementar les campanyes de captació d’alumnes per als seus màsters, postgraus, cicles formatius i cursos especialitzats. 

L’estratègia de segmentació té com a objectiu arribar als possibles alumnes a través de diferents canals per a aconseguir leads qualificats. L’estratègia de captació en línia ha anat guanyant pes en els últims anys i, a causa del coronavirus, ha hagut de substituir a altres canals de captació que abans la complementaven.

El projecte abasta diferents àmbits:

  • Disseny de les peces gràfiques per a les campanyes. 
  • Estratègia i planificació de campanyes: estratègia de segmentació, ús de tàctiques com a remàrqueting i audiències similars, activació de canals de campanya per a impactar en segments més joves -Tik Tok, Spotify, Reels d’Instagram-. 
  • Implementació, gestió i seguiment de les campanyes, amb control d’objectius i inversió.

Per al seguiment del projecte i per a implementar una estratègia d’optimització continua de les campanyes, dissenyem un quadre de comandament on es poden consultar de manera visual i interactiva els resultats i KPIs clau de les campanyes. Prèviament va caldre millorar la implementació de Google Analytics i Google Tag Manager -conversions, llistes de remàrqueting.

Reporting estratègic per a prendre decisions d’inversió i nous canals de promoció tenint en compte els resultats de la campanya, l’interès despertat per cada titulació i el nombre d’alumnes preinscrits i matriculats en cadascuna.

TOP