Objectiu

Dissenyar una nova web corporativa que reflectís la identitat renovada de l’empresa, a més de presentar de forma cohesionada les diferents marques i famílies de productes Stac. 

El disseny, a més, havia de millorar la navegació i experiència d’usuari, facilitant la interacció amb els diferents continguts i sobretot l’ús d’un catàleg ordenat d’al voltant de 10.000 productes. 

Un altre dels punts claus a tenir en compte era la millora del posicionament SEO de la web. 

Com es va fer

Abordem el projecte des de tres blocs diferents que es van desenvolupar de manera simultània:

  • Disseny web: Definim una arquitectura de continguts centralitzant la informació de totes les marques i responent als objectius de comunicació amb els usuaris principals. Posteriorment es van dissenyar esquemes funcionals wireframes que ens van permetre revisar els aspectes d’usabilitat de cada apartat de la web. Aquests esquemes es van vestir de forma i color seguint el nou disseny de la marca. 
  • Desenvolupament del catàleg de productes: el catàleg de productes suposava un repte especial, havia de ser un catàleg actualitzable, vinculat al ERP de l’empresa, que facilités la consulta i lectura dels prop de 10.000 productes emmagatzemats en les bases de dades de les 4 marques de Stac. Es va crear una programació especial per a sincronitzar els canvis en el ERP amb la web i per a transformar determinades variables del ERP en una estructura de navegació web. A més millorem l’estructura de les URL dels diferents nivells de navegació, – famílies, subfamílies i fitxes de producte. 
  • La millora del posicionament en cercadors era un dels objectius prioritaris de la web i s’ha complert amb escreix, ja que des que es va publicar la web multipliquem per 7 el trànsit SEO del mateix període de l’any passat.

Reptes

Un dels principals reptes va ser, integrar els continguts de les diferents marques en un sol site que, a més de transmetre la solidesa i experiència de l’empresa, permetés explicar les diferents línies de negoci.

El catàleg per part seva, va representar un repte tècnic important vist el volum de productes i la integració que havia de fer la nova web amb el ERP de l’empresa. Això es va traduir en desenvolupaments especials de programació que permeten actualment una comunicació constant i estable entre els dos espais. 

La nova web a més, compta amb un gestor de contingut intuïtiu i fàcil d’administrar, que dóna a Stac completa llibertat a l’hora d’integrar nous continguts o editar qualsevol dels existents.

TOP