Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona. Està enfocada a enfortir les iniciatives emprenedores i el creixement empresarial a Barcelona. 

Des de la seva creació ha evolucionat enormement, integrant noves línies d’activitat, eines i projectes. Aquest creixement requeria d’una nova web que articular-se de manera clara tots aquests continguts, a més de servir de distribuïdora cap a les webs específiques de cada àrea. 

El repte consistia a crear una navegació fàcil i intuïtiva, que convidés a l’usuari a conèixer tots els serveis, àrees i opcions que ofereix Barcelona Activa. 

Per a això dissenyem una web que, a més de presentar de manera clara els valors de Barcelona Activa, distribueix amb claredat els continguts a partir de preguntes que situen al visitant en l’àrea corresponent: Estàs buscant treball? Tens una idea emprenedora? Vols impulsar el teu negoci? O busques formació?

Una vegada finalitzat el projecte de disseny i la maquetació de la web principal de Barcelona Activa, ens van encarregar intervencions en altres dues webs. 

Per a la web de treball, dissenyem una landing que funciona com home mentre es renova la web. Aquesta pàgina centralitza i organitza tota la informació i els serveis de la web de treball, que no estaven ben representats en la home anterior. D’aquesta manera concentrem la informació essencial en una única pàgina i facilitem la navegació als diferents continguts i serveis segons els interessos i necessitats de l’usuari.

Després del disseny de la nova home de la web de treball, que centralitza tots els serveis del portal, Barcelona Activa ens va encarregar desenvolupar un projecte semblant per a l’àrea de formació.

Es va dissenyar i es va maquetar una nova pàgina que centralitza tots els serveis de formació que ofereix Barcelona Activa i els ordena segons perfil i necessitats de l’usuari.

TOP