què fem
estratègies digitals

Màrqueting digital: Outbound i Inbound Màrqueting

SEO, SEM, Social Ads, pla editorial i creació de continguts

 

Combinem campanyes de màrqueting tradicional amb estratègies d’Inbound Màrqueting (SEO, SEM, blogging, xarxes socials, etc.). L’Inbound Màrqueting és una metodologia no intrusiva que té com a objectiu entrar en contacte amb un client al principi del seu procés de compra i acompanyar-lo, amb el contingut apropiat, en cadascuna de les etapes de maduració, fins a la transacció final. D’aquesta manera, maximitzem el nombre de punts de contacte amb la marca.

Amb la metodologia Inbound coneixerem millor el teu negoci i al teu client, així podrem dirigir la teva proposta de valor de manera eficient. El cost d’adquirir nous clients s’abarateix respecte al màrqueting tradicional i es reforça la construcció de marca.

Estratègia Inbound, pla editorial i redacció de continguts

Dissenyem campanyes específiques d’Inbound Màrqueting i t’acompanyem en totes les fases de l’estratègia: definició del buyer persona, selecció de canals, disseny del pla editorial, creació de continguts, difusió i anàlisi de resultats. A més de la posada en marxa de la teva estratègia Inbound, podem assumir la planificació editorial i la redacció de continguts corporatius per a diferents canals.

Campanyes SEM i Social Ads

Desenvolupem campanyes a AdWords i en xarxes socials, i dissenyem estratègies de remàrqueting i d’audiències personalitzades. Llancem campanyes de nínxol i específicament orientades a conversió.

Podem treballar en diversos idiomes i en diversos canals. El nostre equip de captació està recolzat per analistes preparats per optimitzar cada campanya i millorar-ne el ROI.

Treballem amb Google, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Criteo i altres plataformes de CPC, CPM i de cost per conversió (CPA) o per lead (CPL).

Estratègia SEO

Som especialistes en SEO tècnic i de continguts. Desenvolupem projectes de posicionament en cercadors per a webs amb contingut extens i amb objectius ambiciosos de captació de trànsit, tant local com nacional i internacional. Treballem amb models matemàtics de l’estructura de webs i amb estudis empírics d’ampli abast, i n’analitzem les dades extretes per comprovar l’impacte real de cada factor en SEO.

Estratègia en Xarxes Socials

Analitzem la dinamització de les teves xarxes socials, la teva reputació i posicionament, i dissenyem plans de Social Media amb l’objectiu de convertir engagement i interacció en retorn per al teu negoci o marca.

TOP