què fem
estratègies digitals

Estratègia i analítica web

estratègies de màrqueting digital basades en l’anàlisi de dades

 

Tota estratègia ha d’estar basada en una anàlisi exhaustiva de la informació, i ha d’anar acompanyada d’uns objectius quantificables i d’un pla de mesurament orientat a la presa de decisions.

Abans de dissenyar l’estratègia, identifiquem i analitzem múltiples fonts de dades. L’objectiu és predir i optimitzar els resultats del teu projecte o negoci.

 

Definició del pla de mesurament  

En base a l’anàlisi de dades de diverses fonts i a l’estratègia, dissenyem un pla de mesurament. Marquem objectius específics, definim indicadors clau de rendiment (KPI) i les mètriques clau del teu negoci i fem servir les eines adequades per recollir les dades de diferents fonts que ens permetran mesurar les nostres accions.

Quadres de comandament segons objectius i equips

T’ajudem a visualitzar les dades, dissenyar informes i crear quadres de comandament estratègics per prendre decisions de negoci. A més, et proporcionem suport tècnic en la implementació d’eines per recollir les dades clau.

Google Analytics, Search Console, Google Adwords, xarxes socials, SimilarWeb, SEMrush, Hubspot, CRM.

Diagnòstic intern i de la competència

Analitzem diverses fonts de dades per examinar el teu tràfic web, els resultats de les teves xarxes socials i d’altres accions de màrqueting digital. Detectem les àrees de millora i definim estratègies orientades a incrementar les vendes, leads o tràfic.

Realitzem anàlisis detallades de la presència digital de la teva competència i estudis comparatius sectorials orientats a detectar oportunitats i elements de millora.

TOP